logo-top

"Strzelanie musi być sprawdzianem uprzednio przeprowadzonej logicznej pracy treningowej, bowiem od realizacji przemyślanego treningu „suchego”, wykrywającego popełnione błędy, w ogromnej mierze zależy rezultat strzelania. Innymi słowy: nie ilość wystrzelonej amunicji lecz systematyczny „suchy” trening decyduje o poziomie sprawności strzeleckiej. Ostre strzelanie natomiast musi być wyłącznie sprawdzianem przeprowadzonej zgodnie z opracowanym uprzednio planem treningów pracy treningowej."

pistol, fraud, weapon-3421795.jpg
Bezstrzałówka

Po co robić bezstrzałówkę?

Po co robić bezstrzałówkę? Dla jednych odpowiedź na to pytanie jest oczywista, dla innych nieco mniej. W tym krótkim tekście postaram się przybliżyć ideę treningu „na sucho” oraz płynące z niego korzyści.

Czytaj więcej
number, advertisement, yellow-591945.jpg
Bezstrzałówka

„Trening Piątek”

Trening „Piątek” służy efektywnemu wykorzystaniu czasu treningowego, budowaniu poprawnych nawyków i świadomości ruchowej strzelca.

Czytaj więcej
important, rubber stamp, imprint-2508599.jpg
Bezstrzałówka

Zasady bezpieczeństwa na treningu bezstrzałowym

Opisane powyżej zasady opierają się na zdrowym rozsądku oraz na doświadczeniach strzelców na całym świecie. Są to zasady podstawowe których przestrzeganie zapewnia to co w posługiwaniu się bronią jest najważniejsze czyli bezpieczeństwo.

Czytaj więcej