Cywilne drony na wojnie

W tym Szorcie pokusiliśmy się o pierwsze wnioski z użycia cywilnych dronów w działaniach bojowych w obecnie toczonej wojnie w Ukrainie.