logo-top

"Postscriptum"

SPKP – Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Policjanci CPKP BOA na tle pojazdu pancernego TUR. Źródło: www.gov.pl

SPAP/ SPKP/ CPKP „BOA”


CPKP „BOA”- Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

SPKP- Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji


   Po zmianach prawnych których początek sięga 2016 r., wyodrębniono w polskiej Policji nowy rodzaj służby; Służbę Kontrterrorystyczną. W ramach tych działań wcześniejsze SAT-y (Sekcje Antyterrorystyczne), tak jak np.: SAT Radom oraz warszawski Wydział Realizacyjny (znana WR-ka) zmieniły się najpierw w pełnoprawne SPAP-y (Pododdziały Antyterrorystyczne) a następnie w SPKPczyli Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji.


   Aktualnie w Polskiej Policji jest 17 SPKP; po jednym na każde województwo plus SPKP KSP, czyli pododdział podlegający Komendzie Stołecznej. Pieczę nad całą służbą sprawuje CPKP „BOA”, czyli centralny pododdział podlegający pod Komendę Główną Policji.


   „BOA”  to pozostałość po wcześniejszej nazwie tej jednostki oznaczającej Biuro Operacji Antyterrorystycznych. W myśl nowych aktów prawnych to na tych jednostkach spoczywa ciężar zwalczania zagrożeń terrorystycznych w kraju.


   W czasie „P” SPKP wykonują działania mające na celu wspomaganie innych wydziałów Policji w zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.


   W skrócie: na co dzień funkcjonariusze tych jednostek zajmują się szkoleniem oraz wykonywaniem realizacji zleconych przez inne wydziały Policji, a w razie wystąpienia ataku o charakterze terrorystycznym to na ich barkach będzie spoczywał ciężar poradzenia sobie z takim zdarzeniem.

 

Udostępnij

Facebook
Twitter
WhatsApp
Jerzy Dąbrowski

Jerzy Dąbrowski

Były funkcjonariusz MSW i żołnierz WP. Przez całą służbę związany z jednostkami specjalnymi obydwu resortów. Instruktor i pasjonat sportów walki i strzelectwa.